Lalka i bajka to nieodłączni towarzysze dzieciństwa. Potrafią rozbudzić wyobraźnię i uczucia drzemiące w sercu małego odbiorcy”-

- to hasło przewodnie VII edycji konkursu lalkarskiego o zasięgu powiatowym pod tytułem „Zabawka ze skrawka”. Lalkarstwo łączy w sobie plastykę, rękodzieło i jest ściśle związane z  literaturą, teatrem, muzyką i ruchem. Tworząc zabawkę można wykorzystać różne materiały, a tym samym rozbudzać własną wyobraźnię, wkraczać w świat magii, czarów i fantazji.

ZABAWKA ZE SKRAWKA” - to konkurs lalkarski o zasięgu powiatowym

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, ul. Kopernika 2c,

Pracownia Rękodzielnicza – prowadząca mgr Iwona Krapa

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży lalkarstwem

 • stworzenie możliwości do powszechnego udziału w twórczym kreowaniu sztuki lalkarskiej

 • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej

 • rozbudzanie wyobraźni

 • poszukiwanie i zastosowanie różnych form plastycznych i rękodzielniczych- wymiana doświadczeń

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wykonanie zabawki techniką dowolną z wybranych przez siebie materiałów: lalka, kukiełka, pacynka, marionetka i inne;

 2. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę, która nie brała udziału w innych konkursach .

 3. Wielkość zabawki- minimum 20 cm (oprócz pacynki)

 4. Wszystkie prace muszą mieć starannie przymocowaną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres lub pieczątkę szkoły czy placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

 5. Praca winna być wykonana samodzielnie

 6. Prace należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2012 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2c z dopiskiem Zabawka ze skrawka.

 7. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6-7 lat

 • 8-10 lat

 • 11- 13 lat

 • 14- 16 lat

 1. Koszt przesyłki prac uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

 1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

Wystawa prac, rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 21 grudnia 2012 roku. Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu-

mgr Iwona Krapa, telefon: 89 7412532

Serdecznie zapraszamy!