• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Wiosenny Salonik Poezji-regulamin

Młodzieżowy Dom Kultury

w Mrągowie

zaprasza do udziału w III edycji

konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym

pt. „ Wiosenny salonik poezji dziecięcej”

Regulamin konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym

pt „ Wiosenny salonik poezji dziecięcej”

 

 1. W konkursie o zasięgu powiatowym mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół podstawowych z powiatu mrągowskiego.

 2. Konkurs odbędzie się 22.05.2015 roku o godzinie 10:00 w MDK
  w Mrągowie przy ul. Kopernika 2c.

 3. Celami konkursu są:

 1. stworzenie dzieciom możliwości prezentacji umiejętności recytatorskich;

 2. promocja dziecięcych talentów scenicznych w dziedzinie recytacji;

 3. popularyzacja polskiej literatury dziecięcej;

 4. popularyzacja recytacji jako atrakcyjnej formy scenicznej.

 1. Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych w następujących kategoriach:

 1. klasa 0

 2. klasy 1-3

 3. klasy 4-6

 1. Każdy z uczestników może zaprezentować tylko jeden utwór poetycki lub fragment utworu dowolnie wybranego autora.

 2. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

 3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu po jednym uczestniku w każdej kategorii wiekowej.

 4. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury wybrane przez organizatorów.

 5. Jury będzie oceniać uczestników w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. dobór tekstu i jego interpretacja;

 2. kultura słowa;

 3. ogólny wyraz artystyczny

 1. Każdy z opiekunów uczestnika winien wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI kartę uczestnictwa w konkursie.

 2. Karty zgłoszenia należy złożyć na adres Młodzieżowy Dom Kultury
  w Mrągowie, ul. Kopernika 2c, 11-700 Mrągowo, lub drogą internetową na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2015 roku. W przypadku nadesłania kart uczestnictwa za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.

 3. Dla laureatów przewidziane są specjalne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników oraz ich opiekunów.

 5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem tel. 89 741 25 32 i na stronie internetowej www.mdk.mragowo.pl.

Informacje dotyczące konkursu

 

Miejsce:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

ul. Kopernika 2c

 

Czas:

 

22.05.2015 od godziny 10:00. Przewidywana godzina zakończenia 13:30.

 

W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej ilości zgłoszeń organizatorzy mają prawo do przesunięcia godzin dla danych kategorii

 

Dane organizatora konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

ul. Kopernika 2c

11-700 Mrągowo

tel: 89 741 25 32

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzialna: mgr Agata Goszczyńska (tel. 506 558 312)

BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie