jjjpatronat tło

Zapraszamy wszystkich do udziału w I OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ organizowanym przez nasz Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie. Partnerem festiwalu jest Mrągowskie Centrum Kultury, w którym festiwal się odbędzie.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

„Z PIEŚNIĄ PRZEZ WIEKI” organizowany jest pod patronatem honorowym Burmistrza miasta Mrągowo.

TERMIN: 26.11.2022r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR ARTYSTYCZNY KONKURSU : Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

CELE FESTIWALU :

 • popularyzacja utworów patriotycznych w środowiskach dzieci i młodzieży,
 • prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów,
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych,
 • doskonalenie warsztatu muzycznego,
 • konfrontacja, aktywizacja środowisk twórczych i edukacyjnych,
 • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Konkurs skierowany jest do solistów ze szkół, młodzieżowych domów kultury, placówek oświatowych, kulturalnych i artystycznych z Polski.

- Prezentacje będą odbywały się w kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa do 9 lat
 • II kategoria wiekowa do 12 lat
 • III kategoria wiekowa do 15 lat
 • IV kategoria wiekowa do 19 lat

- Opłata wpisowa w wysokości 50 zł od uczestnika, przyjmowana jest w dniu festiwalu- wydzielone stanowisko przed wejściem na salę widowiskową.

- Placówki delegujące uczestników winny nadesłać na adres Biura Organizacyjnego konkursu kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru  do dnia 20.11.2022r.

- Złożenie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w celach konkursowych zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie ( zgoda rodzica/ prawnego opiekuna)

Adres do korespondencji:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie , oś. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo

lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu MDK  89 741 25-32

TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:

26.11.2022r (sobota) Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26 –sala widowiskowa

Program Festiwalu:

Godz. 9.00- uroczyste rozpoczęcie

Godz. 9.15 – I kategoria wiekowa

Godz. 10.45 – II kategoria wiekowa 

Godz. 12.15 – obrady Jury, występy poza konkursem, wręczenie nagród dla finalistów I  i  II kategorii

Godz. 13.00 - III kategoria wiekowa

Godz. 14.30 – IV kategoria wiekowa

Godz. 15.30  - obrady Jury

Godz. 16.30 - uroczyste wręczenie nagród

W zależności od ilości zgłoszeń program festiwalu może ulec zmianie i będzie dostępny na stronie www.mdk.mragowo.pl

GŁÓWNE ZASADY KONKURSOWE

 • solista wykonuje 1 utwór, dozwolone jest wykonanie z podkładem muzycznym nagranym na pendrive lub akompaniamentem własnym z towarzyszeniem instrumentu,
 • w przypadku podkładu muzycznego prosimy o wcześniejsze przesłanie w formacie mp3 do dnia 20.11.2022r. razem z kartą zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W przypadku dosłania podkładu po zgłoszeniu konkursowym , prosimy o załączenie danych: Imię i nazwisko, placówka delegująca, rok urodzenia, kategoria wiekowa, tytuł utworu, nazwisko autora tekstu i muzyki .
 • Uczestnicy powinni zgłosić się 30 minut przed odpowiednią godziną przesłuchań dla danej kategorii wiekowej, w celu potwierdzenia udziału w konkursie.
 • W przypadku nie wysłania podkładu z niezależnych przyczyn przekazujemy go przed występem do stanowiska akustycznego.
 • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Lista uczestników może więc być zamknięta przed podanym terminem.
 • Każdy uczestnik otrzyma wodę. Będzie też możliwość zakupu ciasta i domowych wypieków.
 • Organizator zastrzega, że uczestnicy festiwalu zobowiązani są do wykorzystania utworów, artystycznych wykonań z poszanowaniem praw autorskich.

 OCENA:

Jury oceniać będzie:

 • Dobór repertuaru , zgodność tematyki z charakterem konkursu
 • Walory głosowe i muzykalność
 • Wykonanie
 • Ogólny wyraz artystyczny

 NAGRODY rzeczowe lub finansowe oraz statuetki otrzyma wykonawca, który zdobędzie:

Kategoria I

I miejsce – nagroda rzeczowa

II miejsce- nagroda rzeczowa

III miejsce- nagroda rzeczowa

Kategoria II, III i IV:

I - miejsce – nagroda finansowa 500 zł

II – miejsce – nagroda finansowa 300 zł

III – miejsce – nagroda rzeczowa

Jurorzy mogą przyznać wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

            Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:  realizacji konkursu , wyłonienia zwycięzców konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik (rodzic/prawny opiekun) i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora

               Organizator zastrzega sobie prawo do: nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora (strona internetowa , portale społecznościowe , publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania podkładów muzycznych.
 • koszty związane z dojazdem i ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy Festiwalu
 • opiekunem uczestników musi być osoba pełnoletnia
 • organizator zapewnia wodę
 • uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania porządku na sali widowiskowej oraz w garderobach
 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Młodzieżowy Dom Kultury

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY

NAUCZYCIELE, INSTRUKTORZY

MŁODZI ARTYŚCI

 

            Przed nami I Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią przez wieki”, który odbędzie się w dniu 26.11.2022 r. Organizatorem artystycznym jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie. Festiwal odbędzie się w Mrągowskim Centrum Kultury w sali widowiskowej. Zapraszam do uczestnictwa i prezentacji dorobku artystycznego młodych wokalistów. Cieszymy się, mogąc gościć na tym uroczystym spotkaniu po raz pierwszy osoby z całego Polski. Wcześniejsze edycje miały zasięg wojewódzki. Konkurs z całą pewnością będzie cennym doświadczeniem, inspiracją do artystycznych poszukiwań, przekazem patriotycznym młodego pokolenia w tym trudnym czasie, okazją do doskonalenia warsztatu muzycznego i integracji. Festiwal jest też formą aktywności artystycznej, wspierającej wychowanie patriotyczne oraz rozwój wartości                   i kultury. Na laureatów czekają nagrody, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Zachęcamy do uczestnictwa, czekamy na Was.

 

z poważaniem

 Ewa Gnoza, pełniąca obowiązki Dyrektora MDK

Karta zgłoszenia i oświadczenie do pobrania tu:

 

 

 

 

 

BIP