Zajęcia Małego Einsteina  prowadzi mgr Karolina Kodź-Wichowska. Spotkania z małymi naukowcami odbywają się :

  • środa 15.30-17.00 i 17.00-18.30
  • czwartek 16.00-17.30

Zajęcia naukowo-techniczne "Mały Einstein" mają na celu kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz poszukiwanie ciekawych eksperymentów, które będą opierać się na zjawiskach fizycznych i reakcjach chemicznych. Uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności w pracy z grupą oraz rozwijają umiejętności opisywania obserwacji i formułowania odpowiednich wniosków do samodzielnie wykonanych doświadczeń. Zajęcia te budzą zainteresowanie chemią i fizyką poprzez magię doświadczeń, bo które z dzieci nie chciałoby zrobić: kipiącego wulkanu, zobaczyć żywe zapałki lub uzyskać prąd z ogórka??

  • kolo_techniczno_naukowe_01
  • kolo_techniczno_naukowe_05
  • kolo_techniczno_naukowe_07
  • kolo_techniczno_naukowe_08
  • kolo_techniczno_naukowe_04
  • kolo_techniczno_naukowe_02
  • kolo_techniczno_naukowe_06
  • kolo_techniczno_naukowe_03