ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Dziewiałtowska-Gintowt. Nauczyciele biorą udział w licznych warsztatach artystycznych wprowadzając nowatorkskie techniki artystyczne. Pracownia organizuje również liczne konkursy plastyczne w/g harmonogramu .

Zajęcia  z p. Barbarą Dziewiałtowską Gintowt odbywają się :

  • wtorek:15.00-18.45
  • środa:12.30-15.30

Zajęcia odbywają się w grupach młodszych i starszych. W programie zajęć przewidziano głównie: rysunek, malarstwo, proste techniki graficzne, techniki mieszane, rzeźba,decupage, odlewy gipsowe. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia plastyczne: kreska, barwa, światłocień, walor, światło, kompozycja ,bryła, perspektywa, itp. Uczą się wyrażać własne przeżycia za pomocą prostych środków plastycznych .Dzieci i młodzież biorą udział w wielu konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym zdobwając nagrody i wyróżnienia. Zwiedzają również wystawy plastyczne i galerie. Uczestniczą w wszelkiego rodzaju projektach środowiskowych oraz warsztatach plastycznych.Najważniejszymi celami zajęć są: rozbudzanei kreatywnej postawy wobec sztuki i jej wytworów, stworzenie możliwości samodzielnych działań twórczych w tym zakresie, wyrabianie nawyku aktywnego  itwórczego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy zajęć biorą udział w imprezach artystycznych organizowanych w placówce oraz poza placówką. Dziecięce prace są  przekazywane na WOŚP oraz akcje charytatywną "Być dla innych"  i wiele innych akcji na rzecz dzieci i potrzebujących.

DSC_0030plastyczneDSC_0022plastyczneObraz_037DSC_0336img-0980-5191329_sty_2010.r_ZIELONE_WARSZTATY_9DSC_0277DSC 0728DSC 0729