266004495 987193581892227 1460102907279922431 n265081817 649958462826028 857281629860895442 n

 

Przed nai XV edycja konkursu lalkarskiego o zasięgu powiatowym

Lalka i bajka to nieodłączni towarzysze dzieciństwa. Potrafią rozbudzić wyobraźnię i uczucia drzemiące w sercu małego odbiorcy. Po raz kolejny jest to hasło przewodnie konkursu lalkarskiego „Zabawka ze skrawka”.

Lalkarstwo łączy w sobie plastykę oraz rękodzieło i jest ściśle związane z literaturą, teatrem, muzyką, a także ruchem. Do stworzenia zabawki można wykorzystać rozmaite, nawet nietypowe, materiały. Ten szeroki wachlarz możliwości sprawia, że mali artyści mają szansę rozwijać własną wyobraźnię i dzięki kreatywnym działaniom przenosić się w świat magii, czarów, fantazji, baśni…

„ZABAWKA ZE SKRAWKA”

konkurs lalkarski o zasięgu powiatowym

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, ul. Kopernika 2c ( obecna siedziba MDK- SP nr 4, oś. Mazurskie 12, bryła G ),

Pracownia Rękodzielnicza – prowadząca: mgr Iwona Krapa oraz pracownia Kreatywne Dziecko- Iwona Hermanowicz

Cele:

 • Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w dziedzinie lalkarstwa;
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży lalkarstwem oraz motywowanie do udziału w twórczym kreowaniu sztuki lalkarskiej;
 • Rozbudzanie wyobraźni;
 • Poszukiwanie i zastosowanie różnych form plastycznych i rękodzielniczych – wymiana doświadczeń;
 • Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży;
 • Promocja działalności MDK w Mrągowie;

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wykonanie zabawki (lalka, kukiełka, pacynka, marionetka i inne) techniką dowolną z wybranych przez siebie materiałów.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, która nie brała udziału w innych konkursach.
 3. Wielkość zabawki – minimalnie 20 cm (oprócz pacynki), a maksymalnie 1 m;
 4. Wszystkie prace muszą mieć starannie przymocowaną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres lub pieczątkę szkoły czy placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana zabawka.
 5. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełniony formularz zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.
 6. Praca winna być wykonana samodzielnie.
 7. Prace należy dostarczyć do dnia 2 grudnia 2022 roku, adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 11-700 Mrągowo, SP nr 4 oś. Mazurskie 12, z dopiskiem „Zabawka ze skrawka”.
 8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • 6-7 lat,
 • 8-10 lat,
 • 11-13 lat
 • Powyżej 13.
 1. Koszt przesyłki prac uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Wystawa prac, rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 16 grudnia 2022 roku.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu – mgr Iwona Krapa, Iwona Hermanowicz- telefon 89 741 2532

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

BIP