Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkurs plastyczny "Tajemniczy ogród".

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej
 • rozbudzanie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej
 • prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych
 • kontynuacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
 • wymiana doświadczeń artystycznych

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat !!!

 

Założenia organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technice: rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane
 • Format pracy- dowolny
 • Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres i telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora
 • Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych

Termin nadsyłania prac do 25.11.2011 r. na adres: Młodziezowy Dom Kultury, ul. kopernika 2c, 11-700 Mragowo lub składać w sekretariacie placówki

Ocena prac i nagrody: Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria- 6-8 lat
 • II kategoria- 9-12 lat
 • III kategoria- 13-16 lat

Ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędzie się w MDK dnia 07.12.2011 r. o godzinei 15.30

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W ARTYSTYCZNEJ PRZYGODZIE I WYPRAWĘ W ŚWIAT WASZEGO TAJEMNICZEGO OGRODU !!!!